Looking for Investment or Outright Sale

Samputi.com is looking for an investment to improve content and to add revenue generating elements. We are also open to an outright sale of the portal with or without the supporting team.

Please contact: support@samputi.com

Change Language

Rituals >Sloka > > Sankata Nasana Ganesha Stotram

Sankata Nasana Ganesha Stotram

 Narada Uvacha :

Pranamya sirasa devam,
Gauri putram, Vinayakam,
Bhakthya vyasa smaren nithya,
Mayu kama artha sidhaye.

Prathamam Vakra thundam cha,
Ekadantham dveethiyakam,
Trithiyam Krishna pingalaksham,
Gajavakthram Chathurthakam.

Lambhodaram panchamam cha,
Sashtam Vikatameva cha,
Sapthamam Vignarajam cha,
Dhoomra varnam thadashtamam.

Navamam phala chandram cha,
Dasamam thu Vinayakam,
Ekadasam Ganapathim,
Dwadasam the gajananam.

Dwathasaithani namani,
Trisandhyam ya paden nara,
Na cha vigna bhayam thasya,
Sarva sidhi karam dhruvam.

Vidyarthi labhadhe vidhyam,
Danarthi labhathe danam,
Puthrarthi labhathe puthran,
Moksharthi labhathe gatheem.

Japeth Ganapathi sthothram,
Shadbhir masai phalam labeth,
Samvatsarena sidhim cha,
Labhathe nathra samsaya.

Ashtanam Brahmanam cha,
Likihithwa ya samarpoayeth,
Thasya Vidhya bhaveth
Sarvaa Ganesasya prasadatha.

Ithi Sri Narada Purane Samkashta nasanam Ganapathi Stotram Sampoornam.